خاطرات شیرین مدرسه رفتن پسرم

کلاس چرتکه ✏کلاس بستکبال🤾‍♂️🏀

1397/7/6 22:06
نویسنده : مامان بابا
27 بازدید
اشتراک گذاری

روز پنجشنبه۷/۵کلاس چرتکه داشتی ساعت۱۰:۳۰ باهم رفتیم

هرکاری هم کردم کیفت درنیاوردی😂😅

ساعت ۱۲ کلاست تموم شد اومدیم خونه ساعت ۲ کلاس بستکبال داشتی با باباجونت 🤩🤗😍😘رفتی من خونه کارداشتم نرفتم

ساعت پنج رسیدین خونه همش میگفتی بریم پارک ...گفتم علی جان خسته ی دوتاکلاس رفتی منم کارخونه کردم خسته ام😏🙄فردامیریم قبول نکردی گفتی گفتی ساعت ۹ شب شد دراخر برنده شدی ماروساعت ۹ بردی پارک 🙁

تارسیدیم گفتی بایدوسیله هابازی سوارشم خخخخ بابایی نشست باهم رفتیم منم بردم ازاین بازی ها🙈🙈ک اسمش نمیدونم میرفتی بالا میترسیدی😁🤣🤣😅😅

استخرتوپ هم با بابایی جون رفتی😍😘🤩🤗

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف