خاطرات شیرین مدرسه رفتن پسرم

خوش آمدگویی

💕به وبلاگم خوش آومدی💕

چهارمین جشنواره اسباب بازی ها۹۷/۹/۱.۲

چهارمین جشنواره اسباب بازی ها۹۷ درست کردن کلاغ😍 درست کردن جوجه باکاغذ😍 بافت گوسفند 😍😅 مارپله بازی😍 شطرنج بازی😍 بازی دوچشمی ک خیلی خوشت اومدبازیش هم برنده شدی تازه واسه خودت هم خریدی😅 ماهیگیری😍 آتش نشان کوچولومن😍😍 بعدکلی بازی خرید برگشتیم 🏎 اما توراه برگشت دیدیم میدون آزادی برنامه داره رفتیم اونجا برنامه رودیدیم ....خیلی جالب خنده داربود رفتیم اونجا دوباره نمایشگاه زده بودن بازاونجا کاردس...
3 آذر 1397

اردوقلعه سحرآمیز(پارک ارم)۹۷/۸/۳۰🤗😍

سلام یکی یدونه مامانی😍 خیلی دوستت دارممم😘😘😘 چهارشنبه۹۷/۸/۳۰بامدرسه رفته بودیم اردو قلعه سحرآمیز...خیلی بهتون خوش گذاشته بود میگفتی کاش یه روز هم ببرن😍😍 نازگل من همیشه اینطورخوشحال باشی بخندی گل من😘 اسن این عکسا خوشگل هم معلم عزیزتون زحمت کشیده انداخته❤ دستشون دردنکنه💜🧡💛💚💙💗💘❤💓💕💖💌❣💟💞💝 ...
3 آذر 1397

۱آبان تا۳۰ آبان کارای مدرسه

سلام عزیزدردونه من پسرگل باغ زندگیمون 😍😘 ک روز به روزبزرگترمیشی😍واسه خودت مردی میشی خیلی خیلی دوستتت دارم😘 تک ستاره ماه منی میخوام عکسایی ک از1 آبان ماه تا ۳۰ آبان تومدرسه انجام دادی بزارم عشق من ازاول آبان ماه ک داری حروف الفبا یادمیگیری خیلی خوشحالی میگی دوس دارم زودتر همه حروف یادبگیرم خودم بنویسم بخونم😍🤗 عشق من آرزوی من بابات خوشبختی موفقیت درتمام مراحل زندگیت هس😘😘😘 تازه میگی میخوام خلبان کارگاه دکتربچه هابشم😅😅 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ اولین حروف😍آ ا😍 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 😍ب😍 براجذابیت بیشتریادگیری حروف ب ماسک ببردرست کرده بودیم برات😍 نوشتن ب...
29 آبان 1397

باغ کتاب۹۸/۸/۱۷

سلام عشق مامانی سلام نفس بابایی(اینوبابات گفت برات بنویسم)😅😅 همه وجودم دیروز رفته بودیم با عموامیراینا باغ کتاب ازاون روزی ک قراربیان خونمون همش میگی زهرا اومد من میبرم باغ کتاب‌ عاشق باغ کتاب هستی هرکی خونمون میاداولین جا باغ کتاب هس میبری😅 عاشق کتاب هستی ...
18 آبان 1397

۱مهرتا۳۰ مهر♡♡♡♡1397

سلام عشق مامانی امروز میخوام کارای ک ازاول مهرماه تا اخرآبان ماه توکلاس انجام دادین بزارم 😍😍😍اینجور بزرگ شدی ببینی روزاول مدرسه🤗🤩 کاربرگ درموردروزآتش نشان معلم عزیزبادوستات توکلاس آموزش الگویابی آموزش کلمات هم اول هم آخر آموزش چراغ راهنما درس علوم نقاشی و جایزه روز کودک جشن قرآن آشنایی با پرچم جدول شگفت انگیز(سودوکو)درس ریاضی درس علوم آموزش حس بویایی تلفیق علوم وهنر(درست کردن سایه) نقاشی سایه دست واجسام نقاشی زمین فوتبال شناخت گوشه ها ریاضی صبحو...
2 آبان 1397

جشنواره بادبادکها

🤩🤗سلام نازگل مامانی🤗🤩 سلام یکی یدونه مامانی خیلی خیلی دوستت دار😘😘😘 م دیروزجمعه ۹۷/۷/۲۷بخاطرهفته تربیت بدنی ورزش جشنواره بادبادکا بوو😍😍 د خیلی هم بهت خوش گذاشت عشق مامانی همیشه شاد خوشحال باشی 😘😘😘😘😘 ...
28 مهر 1397